Bostad Först implementeras i Huddinge kommun

Bostad Först är en evidensbaserad metod som innebär att hemlösa som samtidigt lider av psykisk ohälsa eller lever med missbruk och beroende får en egen bostad och tillgång till vårdinsatser. Nu beslutar socialnämnden att implementera Bostad Först som metod i Huddinge kommun.

– I grund och botten handlar detta om medmänniskors rätt till ett tak över huvudet och till ett eget hem. I Huddinge kommun finns ett antal individer som lever med beroende på våra gator och som tar del av olika akutinsatser såsom placeringar på HVB eller stödboenden som ofta är kortvariga, kostsamma och som i många fall slutar i förtid på grund av återfall i missbruk. Genom Bostad Först får dessa svårt utsatta Huddingebor ett eget hem som gör det enklare att kunna ta emot hjälp för att kunna lämna missbruket, säger Aza Cheragwandi (S), kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

Bostad Först är utformad för personer som behöver ett omfattande stöd för att komma ur hemlöshet, såsom personer som är hemlösa och som samtidigt lider av psykisk sjukdom, har missbruksproblem eller funktionsnedsättningar. Metoden bygger på att dessa får tillgång till en bostad utan föregående krav på nykterhet och drogfrihet, för att på så vis med ett tryggt hem som utgångspunkt göra det enklare att med stödinsatser och vård få hjälp att lämna missbruket.

Metoden innebär att Huddinge kommun går in som garant gentemot hyresvärden med målet att individen ska kunna ta över tillsvidarekontraktet efter fullföljd insats. För att bli aktuell för Bostad först krävs utredning och biståndsbeslut från socialtjänsten. Det ska leda till en insats i form av försökslägenhet, kombinerat med att man får hjälp av en stödsamordnare, även kallad case manager.

– Jag är stolt över den samsyn som finns i Mittenstyret. Det här beslutet har stöd i forskning och är både ekonomiskt smart och humant. Vi vill ge människor förutsättningar att lyckas på sin fortsatta livsresa, säger Tomas Selin (C), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och integration.

Modellen introducerades för över 30 år sedan i New York, och utgår ifrån principen att en egen bostad är en mänsklig rättighet och att frågan om bostad och behandling ska behandlas separat. Bostad Först har använts framgångsrikt i andra länder såsom Storbritannien och Finland som genom insatsen kunnat minska hemlösheten och den betydande utsatthet det innebär för de som lever utan ett tak, samtidigt som samhällskostnaderna kunnat minska genom ett minskat användande av akutboenden och tillfälliga härbärgen. Utvärderingar från kommuner i Sverige som använt sig av metoden visar att 70 – 80 procent av individer som får en bostad genom insatsen lyckas bo kvar permanent.

facebook Twitter Email