Östra grundskolans anpassade grundskola blir tillgänglig för fler

Grundskolenämnden har beslutat att utöka verksamheten i den anpassade grundskolan i Östra grundskolan så att den också kan ta emot elever i låg- och mellanstadiet. Därmed kan fler elever erbjudas skolgång i sitt närområde.

– Fler elever får nu nära till sin skola. Med ett låg- och mellanstadium får Östra grundskolans anpassade grundskola också bättre förutsättningar att skapa kontinuitet i undervisningen, öka utbytet mellan lärare och planera verksamheten på längre sikt, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

Behovet av platser för elever med flerfunktionsnedsättning ökar i hela landet, även i Huddinge. Idag är Lindskolan kommunens enda skola med verksamhet inom anpassad grundskola som tar emot låg- och mellanstadieelever, och platserna räcker inte till för att möta behovet. Östra grundskolans nya lokaler är anpassade för elever med flerfunktionsnedsättning, men tar i nuläget bara emot elever på högstadiet.

– Genom detta beslut tar vi ett betydelsefullt steg mot att säkerställa tillgänglighet och inkludering för elever med flerfunktionsnedsättning. Detta främjar även en djupare integration av elever med olika funktionsvariationer inom våra skolor och understryker vårt engagemang för att erbjuda en inkluderande och tillgänglig utbildning för alla elever i Huddinge, säger Christian Stulen (HP), kommunalråd med ansvar för funktionshinderfrågor.

Östra grundskolans anpassade grundskola kommer att ta emot elever i låg- och mellanstadiet med start från höstterminen 2024.

Under året pågår även ett utredningsarbete för att identifiera långsiktiga behov och lösningar i syfte att kunna erbjuda ett bra utbud av skolplatser i grundskola och anpassad grundskola i hela Huddinge.

facebook Twitter Email