Aktuellt

Huddinge inför gratis mensskydd i skolan

Pressmeddelande 1 juni 2023 Alla grundskolor i Huddinge ska erbjuda kostnadsfria mensskydd. Det framgår av grundskolenämndens arbetsplan för 2023. Beslutet är en del av den politiska överenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet. – I Huddinges skolor ska alla elever känna sig trygga och kunna koncentrera sig på lektionerna. Om det inte finns tillgängliga mensskydd är det…

Läs mer

Mittenstyret tar nu ytterligare steg för att göra Huddinge mer äldrevänligt

Pressmeddelande 30 maj 2023 I Huddinge beräknas åldersgruppen 65–79 år öka med 15 procent fram till 2030 ochgruppen 80 år och äldre med 53 procent. Kommunstyrelsen tar nu nästa steg för attutveckla Huddinge kommun som äldrevänlig kommun genom att inkluderaäldreperspektivet i kommunens alla verksamheter framöver och redan nu se överaktiviteter och åtgärder som främjar äldre….

Läs mer

Invigning av Kräpplaparken

I fredags invigde kommunalrådet Emil Högberg (S) Kräpplaparken i Stuvsta. En modern park med varierat innehåll som attraherar både barn, unga och vuxna. En grön mötesplats för alla Stuvstabor!

Läs mer

Gratis frukost till Huddinges alla elever

Kommunalrådet Rasmus Lenefors (S) intervjuas i Svenska Dagbladet – SvD om gratis frukost till Huddinges alla elever. Han pekar på att Huddinge är en segregerad kommun med tre bostadsområden som räknas som utsatta. Det är främst där det har gått åt mer mat i skolbespisningen sedan priserna på bland annat mat stigit. – Vi tror…

Läs mer

Årets centrumaktör

Idag besökte kommunstyrelsens ordförande Sara Heelge Vikmång (S) och kommunalrådet Annie Östlund (C) årets centrumaktör 2022, Festerix i Huddinge centrum

Läs mer

Huddinge höjer ambitionerna för den kommunala kulturskolan

Pressmeddelande 16 maj 2023 Kulturskolan når idag knappt 5 procent av Huddinges barn och unga mellan 6-19 år genom den avgiftsbelagda undervisningen, och tillhör därmed bland de av länets kommuner som når lägst antal barn och unga med kulturskolans verksamhet. Nu höjer Huddinge ambitionerna för den kommunala kulturskolan. Syftet är att nå fler elever avseende…

Läs mer

Huddinge hyllar!

Kommunalråden Rasmus Lenefors (S) och Tomas Selin (C), och ordförande i förskolenämnden Louise Rollins (MP) hade förmånen att få vara med och leda galan Huddinge hyllar, där vi delade ut pris till årets lärare, årets pedagog och årets chef. Vi hyllade de som varje dag gör ovärderliga insatser för att våra barn och elever ska…

Läs mer

Ärengunns lekpark är invigd

I dag invigde vi Ärengunns park i Glömsta som blev klar under vintern. Det bjöds på fika och ansiktsmålning, och kommunalrådet Emil Högberg (S) klippte bandet

Läs mer

Mittenstyret tar ytterligare steg för att fler ska kunna ladda sin elbil

Pressmeddelande 3 maj 2023 Ett viktigt steg för att klara klimatmålen är att ställa om transportsektorn. För att underlätta för Huddingebor med elbil vill nu Mittenstyret att det ska bli lättare att ladda sin bil på kommunens infartsparkeringar – i Huddinge C, Stuvsta, Skogås och Trångsund.  Utifrån analyser av dagens användning samt att merparten av…

Läs mer

Huddinge inför gratis frukost i skolan

Pressmeddelande 2 maj 2023 Alla grundskolor i Huddinge ska erbjuda kostnadsfri frukost för sina elever. Det beslutade grundskolenämnden i sin verksamhetsplan för 2023. Beslutet är en del av den politiska överenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet. – En kurrande mage är ett hinder för koncentration och lärande. Att erbjuda gratis frukost i skolan är därför ett…

Läs mer
facebook Twitter Email