Sara Heelge Vikmångs 1 maj-tal

1 maj 2024, Gula gången Flemingsberg:

Mötesdeltagare, förstamajfirare

Vad roligt att se er alla här i Flemingsberg för att fira och uppmärksamma arbetarrörelsens högtidsdag. Idag samlas vi under parollen gemensamt ansvar för Sverige.

Vi samlas i svåra tider: med krig i vårt närområde, med en samhällsekonomi där många hushåll har svårt att få pengarna att räcka till, med otrygghet där den organiserade brottsligheten lockar och tvingar barn in i kriminella gäng och där oskyldiga drabbas av skjutningar och sprängningar i våra bostadsområden.  När regeringen står handfallen och låter vanligt folk betala för krisen och ställer grupp mot grupp då behövs vi mötesdeltagare – då visar vi här på första maj att vi vill se en annan riktning för Sverige. Då behövs gemensamt ansvarstagande.

Jag är stolt över att SociaIdemokraterna fått Huddingebornas förtroende att styra Huddinge och ta ansvar för sammanhållningen i vår kommun. Vi visar att en annan riktning är möjlig och att det gör skillnad att lägga sin röst på Socialdemokraterna.

Vi tar gemensamt ansvar för Huddinge för att alla barn ska få en trygg start i livet och få möjlighet att lyckas i skolan. Oavsett var du bor eller vem dina föräldrar är. Efter många år av moderatstyre med låg lärartäthet och ojämlika skolresultat satsar vi nu på skolan.  Vi utökar det socioekonomiska stödet så att fler elever ska lära sig mer. Fler lärare var vårt viktigaste vallöfte och jag är stolt över att vi anställer fler lärare – flest i landet sett till vår storlek – en lärare mer per lågstadieskola och två fler lärare på Annerstaskolan, Kästaskolan och Visättraskolan andra skolor där det behövs som mest.

Vi tar gemensamt ansvar för Huddinge för att alla barn ska få en trygg uppväxt och en meningsfull fritid. Familjecentralen i Flemingsberg var den första i sitt slag i landet och vi utökar nu det förebyggande och preventiva arbetet för att vi vet att tidiga insatser alltid lönar sig mer än åtgärder i efterhand. Det handlar om familjerådgivning, fältassistenter och att ställa om hela socialtjänstens arbete.

I Flemingsbergshallen anordnas öppna fritidsaktiveter tillsammans med olika idrottsföreningar. Du behöver inte anmäla dig och inte betala avgift. Kulturskolans öppna verksamhet byggs ut. Vi lovade att öppna fler fritidsgårdar och bibliotek och jag är stolt över att vi öppnat fritidsgårdar i Visättra och Grantorp och att vi har öppnat biblioteket i Fleminghallen. Och visst är det fantastiskt att fritidsgården också är en seniorträff för äldre?

Vi tar gemensamt ansvar för Huddinge för att alla ska vara trygga och trivas i den offentliga miljön. Titta vad trevligt det är när Gula gångens rustats upp – och därför är jag extra glad över att vi förbättrar stråket Röda gången fortsättningen ner mot Hälsovägen och Flemingsbergs station. Vår kommun ska vara tillgänglig, trygg och välkomnande inte minst för äldre och det ska finnas belysning, parkbänkar och ledstänger. Vi ska också erbjuda parker och lekplatser, mötesplatser och ytor för spontanidrott. och vi ska ha ett bostadsbyggande för livets alla skeden och blandade boendeformer i alla områden. I år har vi tagit spadtag för nya bostäder i Skogås i ett skede när byggbranchen står stilla och snart tar vi beslut om att planera för nya prisvärda kombohus i Vårby gård.

Vi lovade fler kameror och jag är stolt över att trygghetskamerorna här i Flemingsberg har ökat tryggheten och att de tvingat bort den öppna drogscenen så att vi alla kan röra oss tryggt och att handlarna i Flemingsberg kan få driva sina företag i en trygg miljö.

Under det år som Socialdemokraterna varit med och styrt kommunen tillsammans har vi hunnit med mycket. Men jag vill också vara tydlig med att detta är långt ifrån tillräckligt och att Huddinge kan bättre.

Huddinge kommun har länge haft en hög sjukfrånvaro och nu satsar vi på friskare medarbetare genom att bland annat använda den partsgemensamma metoden friskfaktorer och att särskilt fokusera på de grupper som är extra utsatta och har en hög sjukfrånvaro bland annat barnskötare och måltidspersonal.

Alltför många, särskilt kvinnor, jobbar ofrivilligt deltid. Vi påbörjar införandet av heltid som norm och vi ska avskaffa minutscheman inom hemtjänsten. Vi ska också se till att all personal inom förskola och äldreomsorg pratar en bra svenska. Det är ytterst en fråga om äldres säkerhet och trygghet och alla barns rättighet att få en bra utbildning, men det är också en viktig arbetsmiljöfråga.

I kommunen måste vi bli ännu bättre på att leverera det som Huddingeborna förväntar sig, och det som Huddingeborna har rätt till. Huddinge ska på alla områden bli en äldrevänlig kommun.

Alla barn ska ha en lyckad skolgång. Vi behöver bostäder för livets alla skeenden. Och kommunen ska erbjuda goda arbetsmiljöer och trygga anställningsvillkor.

Ja, det finns mycket kvar att göra. Och jag ser framemot att tillsammans med er fortsätta arbetet för ett mer tryggt, hållbart och jämlikt Huddinge.

facebook Twitter Email