Nu byggs framtidens samhälle i Flemingsberg

Flemingsberg står inför en omfattande utveckling där det planeras för nya bostäder, fler arbetsplatser och nya kollektivtrafiksförbindelser.

Utvecklingen kommer innebära ett ökat resande. Därför beslutar kommunstyrelsen i Huddinge kommun nu om ett mobilitets- och parkeringsprogram som ska bidra till att alla resor till, från och inom Flemingsberg ska vara fossilfria till 2050. Redan till 2030 ska 70 procent av resandet bestå av gång, cykel och kollektivtrafik. 

 – Vi har höga ambitioner för hur Flemingsberg ska utvecklas som stadskärna, och som centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Att det ska vara trivsamt att röra sig i och leva i området är en viktig del av den visionen. Ett redan bra kollektivtrafikläge kommer under åren framöver bli ännu bättre, vilket gör det möjligt att planera innovativt och skapa en stadsmiljö som sätter människors behov i centrum och som på längre sikt bli helt fossilfri, säger Emil Höberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.  

I programmet föreslås en mängd åtgärder för att förenkla det hållbara resandet. I anslutning till bostäder ska det finnas tillgång till bilpool och cykelpool, det ska byggas tillgängliga och säkra cykelparkeringar på markplan där barnvagnsparkeringar särskiljs, där det är enkelt att ladda sin elcykel och med duschrum i anslutning. Nyinflyttade ska kunna erbjudas ett startpaket med cykelkartor och SL-kort.  

– Jag är väldigt stolt och glad över att vi äntligen börjar planera den framtida staden på ett hållbart sätt och med människan i fokus. Vi skapar trevliga miljöer med plats för människorna samtidigt som vi håller oss inom ramarna som ekosystemen klarar av, säger Anders Lönroth (MP), kommunalråd med ansvar för klimat- och miljöfrågor.  

Mobilitets- och parkeringsprogrammet för Flemingsberg börjar gälla i samband med antagandet. 

facebook Twitter Email