Huddinges lärartäthet är nu bättre än länssnittet

På två år har Huddinge gått från att ha lägst lärartäthet i Stockholms län till att ha högre lärartäthet än länssnittet.

– Skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att våra elever ska få en lyckad skolgång. Efter flera år med lägst lärartäthet i länet är jag därför stolt och glad över att vi genom tydliga politiska prioriteringar har kunnat öka Huddinges lärartäthet kraftigt, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

Skolverket har publicerat de senaste nyckeltalen för grundskolan. Av de framgår att Huddinges lärartäthet 2023 är 13,2 elever per lärare. Snittet i Stockholms län är 13,5.

Huddinges lärartäthet var under flera år runt och över 15 elever per lärare. Snittet i Stockholms län har samtidigt varit mellan 13,5 och 13,7 elever per lärare.

I Mittenstyrets budget för 2023 gjordes en riktad satsning på att anställa 30 nya lärare. Utöver det har grundskolenämnden prioriterat ett omställningsarbete där den centrala administrationen har minskats till förmån för att kunna anställa fler lärare och annan elevnära personal.

Under 2023 gjorde Huddinge, utifrån kommunstorlek, den största procentuella ökningen av lärare i hela landet.

– Att anställa fler lärare i skolan har varit Socialdemokraternas och Mittenstyrets viktigaste prioritering. Genom att värna en hög lärartäthet lägger vi grunden för att varje barn ska få lyckas i skolan, säger Rasmus Lenefors (S).

facebook Twitter Email