Stoppa miljonrullningen till bemanningsföretag.

S: STOPPA MILJONRULLNINGEN TILL BEMANNINGSFÖRETAG Huddinge är Sveriges fjortonde största kommun men har landets tredje högsta kostnader för bemanningsföretag. I Socialdemokraternas kommande budgetförslag kräver S ett stopp för Huddinges skenande kostnader för inhyrd personal. – Att Huddinge har landets tredje högsta kostnader för bemanningsföretag är orimligt och vittnar om ett oansvarigt användande av Huddingebornas skattekronor….

Läs mer

Rasmus Lenefors invald i NyföretagarCentrum styrelse.

Vid dagens årsmöte för NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge valdes Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition i Huddinge, in i styrelsen. –       Jag ser fram emot att vara med i arbetet för att öka samverkan mellan kommunen och näringslivet och att stärka Huddinges konkurrenskraft. Företagsklimatet i Huddinge ska främja att det startas nya företag, att företagen växer och…

Läs mer

Välfärdsjobbarna inom kommunen: NU RÄCKER DET!

På dagens kommunfullmäktige (170424) är årsredovisningen för Huddinge kommun uppe för beslut. Samtidigt som kommunens personal varje dag utför viktiga insatser för Huddingeborna finns det mycket i den kommunala verksamheten som inte fungerar tillfredsställande. Inte minst befinner sig kommunen i ett allvarligt ekonomiskt läge. Årsredovisningen för Huddinge kommun 2016 bekräftar att Huddinge befinner sig i…

Läs mer

11 miljarder till skolan och fler poliser

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson vårändringsbudgeten. Sverige har sedan regeringen tillträdde 2014 fått en ny politisk inriktning med starkt fokus på välfärd och trygghet istället för skattesänkningar. Socialdemokraterna har vänt underskott till överskott i statens finanser och har därför skaffat sig möjlighet att satsa på välfärden och polisen. – Vi har för stora klyftor i…

Läs mer

S röstade nej till höjda föreningsavgifter

På kvällens kommunfullmäktige (2017-03-27) röstade den moderatledda koalitionen igenom förslaget att höja föreningsavgifterna i Huddinge. Socialdemokraterna yrkade på avslag och reserverade sig mot beslutet. -Det är med stor besvikelse jag konstaterar att den moderatledda koalitionen har valt att inte lyssna på Huddinges föreningar som har vittnat om vilket hårt slag det här innebär för deras…

Läs mer

2687 namn!

  Ikväll lyckades Socialdemokraterna i Huddinge tillsammans med vänsterpartiet tillfälligt stoppa förslaget om höjda föreningsavgifter. Vi hoppas nu att den moderatledda koalitionen tar sig tid att lyssna på föreningarna och hur det här förslaget kommer att drabba Huddinges föreningsliv innan det kommer upp i kommunfullmäktige igen. Återigen stort tack för att du engagerat dig i…

Läs mer

BRT

Socialdemokraterna i Huddinge välkomnar att kommunen har gjort en preliminär intresseanmälan för att delta i den statliga Sverigeförhandlingen om ny infrastruktur.

– Det är bra att kommunen vill vara med i Sverigeförhandlingen. Det är på tiden att Huddinge gör sin röst hörd för mer spår och vägar som möjliggör fler bostäder och arbetsplatser här. Huddinge är en kommun med en enorm potential. För att ta tillvara på den och samtidigt bygga ett hållbart samhälle behöver vi…

Läs mer
facebook Twitter Email