Så många hushåll får höjt barnbidrag i Huddinge

Höjt barnbidrag är den stora nyheten när regeringens budget för 2018 presenterades idag. För Huddinge innebär det att 17 000 hushåll nu får höjt barn- och studiebidrag

 Idag klockan 9 presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition för 2018. Den stora nyheten är att den S-ledda regeringen höjer barnbidraget samt studiebidraget för gymnasiestuderande med 200 kronor från och med mars nästa år. I Huddinge får 17 000  barnfamiljer får barnbidrag och studiehjälp höjt med 200 kronor i månaden.

– Socialdemokraterna sätter välfärden först. Regeringen prioriterar barnfamiljer framför skattesänkningar. Det är viktiga steg för att öka jämlikheten i Sverige och i Huddinge, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition.

Regeringen gör också stora satsningar på en jämlik kunskapsskola samt barns och ungas hälsa. För Huddinge innebär det ett tillskott i storleksordningen 19,7 miljoner kronor. Därutöver gör regeringen ett resurstillskott till kommunsektorn som motsvarar 43,2 miljoner kronor för en kommun av Huddinges storlek.

 Den S-ledda regeringen svarar upp mot den positiva utvecklingen i Sverige där fler barn föds samtidigt som vi lever allt längre och gör stora investeringar i välfärden. I Stockholms län stärks förlossningsvården med 204,8 miljoner kronor och övriga sjukvården stärks samtidigt med 843 miljoner kronor.

När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer. I Huddinge får 10 000 pensionärer sin skatt sänkt nästa år. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att sluta den orättvisa klyftan i beskattning mellan pension och lön helt och hållet år 2020.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Sara.helge-vikmang@huddinge.se
070-385 22 00

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
Anton.jordas@huddinge.se
0701981220

 

facebook Twitter Email