bostäder i Huddinge

Bygg fler hyresrätter till rimliga boendekostnader

På kommunstyrelsens sammanträde idag kommer Plan för samhällsbyggnad- och lokalförsörjning i Huddinge att behandlas. Socialdemokraterna kommer då att föreslå att kommunen aktivt ska planera för fler hyresrätter till rimliga boendekostnader.

– Det behöver planeras för fler hyresrätter i Huddinge och kommunen ska bidra till att skapa förutsättningar för rimliga boendekostnader. Det är anmärkningsvärt att plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning inte innehåller vare sig en problemformulering kring bristen på hyresrätter till rimliga kostnader eller lösningar för att få på plats fler. Inte heller nämns något kring upplåtelseformer eller storlekar på bostäder i våra olika områden, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

På dagens kommunstyrelse kommer Socialdemokraterna att lägga ett förslag om att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt arbeta med att planera för fler hyresrätter till rimliga boendekostnader.”

Kommunen har tillgång till flera verktyg: att kunna styra planering och utveckling av de olika geografiska områdena, eget markinnehav och möjlighet att strategiskt köpa mark och inte minst ägandet av Huge Bostäder AB som är kommunens allmännyttiga bostadsföretag.

– Samverkan med byggbolag är viktigt för att få igång byggandet, särskilt av fler hyresrätter i kommunen. För att bidra till rimliga boendekostnader ska kommunen inte lägga in kostnader för allmänna anläggningar i bostadsprojekten. Huge Bostäder är kommunens viktigaste bostadspolitiska verktyg. Bolaget har dock närmast varit sist ut i planeringen. Kommunen och bolaget ska tillsammans ta fram en plan för Huges bostadsbyggande, avslutar Sara Heelge Vikmång.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email