S-förslag: fler hyresrätter till rimliga kostnader

På dagens kommunstyrelse kommer Socialdemokraterna att lägga ett förslag om att det ska byggas flera hyresrätter till rimliga boendekostnader. Det behövs för att unga ska kunna flytta hemifrån och för att äldre ska kunna flytta från sina villor till ett mindre boende.

– Huddinge behöver fler hyresrätter till rimliga boendekostnader. Det kan vi uppnå genom att vi bedriver en aktiv markpolitik där vi främjar att bygga den typen av bostäder som behövs i kommunen, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

Idag fattar kommunstyrelsen beslut om en ny plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning som innehåller strategier och konkreta byggprojekt för de kommande åren. Där kommer Socialdemokraterna att lägga förslag om nya skrivningar om fler hyresrätter.

– Idag har Huddinges ungdomar svårt att flytta hemifrån och äldre har svårt att flytta från sina villor till ett mindre boende. Att bygga fler hyresrätter är därför en förutsättning för Huddinges välfärd och tillväxt, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Kommunalråd i opposition
sara.helge-vikmang@huddinge.se
070-385 22 00

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email