Viktigt beslut för att utveckla Vårby gård

Under onsdagen förväntas kommunstyrelsen säga ja till Balders ansökan om att utveckla Vårby gårds centrum med en ny centrumanläggning och fler bostäder. Det är ett beslut som Socialdemokraterna har drivit på för under en lång tid.

– Vi socialdemokrater har under lång tid drivit på för att sjösätta planeringen för att utveckla Vårby gård i dialog med olika intressenter som vill vara med och ta ansvar för området. Vi välkomnar därför förslaget till beslut på morgondagens kommunstyrelse om att lämna ett positivt planbesked för fastigheten Bäckgården 8 i Vårby (Vårby gårds centrum), säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Balder Projektutveckling AB, som är den entreprenör som har ansökt om planbesked för att utveckla Vårby gårds centrum, har för avsikt att både bygga en ny centrumanläggning och fler bostäder. Ambitionen är att det nya kvarteret ska bli en mötesplats med både publika och offentliga verksamheter på gatunivå och bostäder ovanpå. Det skulle innebära en värdefull förbättring för området.

– Huddinge ska präglas av sammanhållning, men vi ser att skillnaderna i livsvillkor skiljer sig åt mellan människor och områden i kommunen. I Vårby gård är skolresultaten bland de lägsta i Huddinge, trångboddheten är utbredd och arbetslösheten är hög. Det är därför angeläget att investera i att Vårby gård utvecklas och blir mer attraktivt. Det finns också ett behov av större lägenheter så att man kan bo kvar i området när livet förändras och familjen växer. Man ska inte tvingas lämna Vårby gård för att det inte finns tillräckligt med större lägenheter, säger Sara Heelge Vikmång.  

Socialdemokraterna betonar också vikten av att öka tryggheten i Vårby, som är det område i kommunen där flest boende upplever en otrygghet. Anledningarna till det är flera, bl.a. dålig belysning och få människor som rör sig i centrum. Det är därför viktigt att trygghetsaspekten tas i beaktning på ett tillförlitligt och bra sätt i utvecklingen av Vårby gårds centrum.

Kontakt

Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se 

Michaela Lööf (S)
Politisk sekreterare
070-198 68 07
michaela.loof@huddinge.se

facebook Twitter Email