Huge Bostäders höga inkomstkrav stänger dörren för många

2015 skrev Socialdemokraterna i Huddinge en motion om att se över Huge Bostäders inkomstkrav. Bakgrunden till motionen var Huges krav på att eventuella hyrestagare ska ha en inkomst på 3,5 gånger hyran. Skötsamma personer måste kunna bo i Huddinge, även om de är lågavlönade. Den moderatledda koalitionen svarade att de hade påbörjat en översyn av inkomstkraven. Sen dess har ingenting skett, vilket är skälet till att Socialdemokraterna nu ställer kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) till svars i kommunfullmäktige.

– Förutom att bygga fler hyresrätter till rimliga hyror och stoppa ombildningar till bostadsrätter måste inkomstkravet förändras. Om du är lågavlönad är en egen bostadsrätt redan långt borta, då kan inte dörren till en hyresrätt också vara stängd, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I Boverkets rapport 2017:3 ”Hyresvärdars krav på blivande hyresgäster” framgår det att det tidigare var vanligt att allmännyttiga bolag krävde en inkomst på 3 gånger årshyran. Alla större allmännyttiga bolag, som hade ett sådant krav, har tagit bort detta. Huge Bostäder AB är enligt rapporten det största bolaget som fortfarande kvarstår med kravet på 3.5 gånger hyran.

– Konsekvensen av höga inkomstkrav är att för den som inte kan få ett vanligt hyreskontrakt återstår andrahandsmarknaden, där hyrorna är högre. Idag är Huddinge inte en kommun för alla: vi har de som bor trångt i andra, tredje eller kanske fjärde hand. Vi har också de som inte alls har något tak över huvudet, fortsätter Sara Heelge Vikmång.

Även tidningen Hem och hyra har under hösten 2018 tagit upp svårigheterna för dem som har en låg inkomst att få hyra en lägenhet. Huge Bostäder AB visade sig vara ett av de bolag som kräver högst inkomst. Konsekvensen av höga inkomstkrav är att för den som inte kan få ett vanligt hyreskontrakt återstår andrahandsmarknaden, där hyrorna är högre.

– Det är särskilt anmärkningsvärt att ett kommunalt bolag har sådana regler. De gör det mycket svårt för till exempel en lågavlönad, ensamstående förälder att få hyra. Det måste vara självklart att kommunens bostadsföretag ska kunna erbjuda bostäder åt skötsamma personer, även om de har lägre inkomster, säger Anneli Sjöberg (S), kommunfullmäktigeledamot och interpellant.

På måndagens kommunfullmäktige ställer Socialdemokraterna en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) gällande om koalitionen anser sig stå fast vid beslutet 2015 om att revidera Huge Bostäder ABs nuvarande krav på inkomst hos sina hyresgäster. Interpellationen finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Anneli Sjöberg (S)
Kommunfullmäktigeledamot och interpellant
070-886 13 39
anneli.sjoberg@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email