M, KD och SD:s bostadspolitik sviker Huddingeborna

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt

Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019, som röstades igenom i riksdagen med Sverigedemokraternas aktiva stöd, tog bort investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder. Trots bostadsbrist tar Moderaterna och Kristdemokraterna bort verkningsfulla bostadspolitiska satsningar och skapar en otrygg hyresmarknad för våra unga och äldre.

Sedan 2006 när Moderaterna tog över makten i Huddinge kommun har nästan 1700 hyresrätter ombildats till bostadsrätter, med fler ombildningar på väg. Samtidigt har det endast byggs 24 hyresrätter av det kommunala bostadsbolaget Huge Bostäder.

Minst 10 år i bostadskö

Kön till att få en hyresrätt i Huddinge kommun ligger idag på minst 10 år, vilket är en ökning med 6 år jämfört med 2010.

Detta innebär att många unga måste vänta tills de är minst 28 år gamla för att kunna flytta ut och starta sina vuxna liv. Samtidigt ser vi att allt fler äldre vill ifrån sina stora villor till centralt belägna, mindre och billiga hyresrätter.

Trots den S-ledda regeringens resultatinriktade satsningar på att bygga fler hyresrätter som folk har råd att bo i, trots rådande bostadskris, trots ungas stora behov av billiga hyresrätter har den moderatledda koalitionen i Huddinge kommun inte en enda gång sökt investeringsstödet för att bygga hyresrätter.

Här har den moderatledda koalitionen misslyckats totalt.

Huge ska bygga hyresrätter

Där Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sviker Huddingeborna genom att ta bort investeringsstödet i riksdagen ska vi socialdemokrater ta vårt ansvar och återinföra det nationella investeringsstödet för att bygga billigare hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i.

I Huddinge vill vi socialdemokrater ge Huge Bostäder AB i uppdrag att bygga hyresrätter.

Vi vill också sätta ett stopp för ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter. Man löser inte bostadskrisen genom ombildningar – det gör man genom att bygga fler hyresrätter som vanliga löntagare har råd att bo i.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd i Huddinge 
Leif Nysmed (S), riksdagsledamot från Huddinge
Ann-Marie Högberg (S), 2:e vice ordförande för Huge Bostäder AB

facebook Twitter Email