Efter S krav: Huge Bostäder ser över inkomstkrav

2015 skrev Socialdemokraterna i Huddinge en motion om att se över Huge Bostäders inkomstkrav, som gick igenom i kommunfullmäktige. Efter det skedde ingenting, varpå Socialdemokraterna i februari 2019 på kommunfullmäktige krävde att inkomstkraven sänktes. Idag lämnade Socialdemokraterna in ett skarpt förslag på Huge Bostäders styrelsemöte om att göra en översyn av inkomstkraven, vilket godkändes av en enhällig bolagsstyrelse.

2015 skrev Socialdemokraterna i Huddinge en motion om att se över Huge Bostäders inkomstkrav, som gick igenom i kommunfullmäktige. Efter det skedde ingenting, varpå Socialdemokraterna i februari 2019 på kommunfullmäktige krävde att inkomstkraven sänktes. Idag lämnade Socialdemokraterna in ett skarpt förslag på Huge Bostäders styrelsemöte om att göra en översyn av inkomstkraven, vilket godkändes av en enhällig bolagsstyrelse.

2015 skrev Socialdemokraterna i Huddinge en motion om att se över Huge Bostäders inkomstkrav. Bakgrunden till motionen var Huges krav på en inkomst på 3,5 gånger hyran, utom för pensionärer och studenter där 2,8 gånger hyran gäller som lägsta inkomst. Då inkomstkraven aldrig sänktes krävde Socialdemokraterna på kommunfullmäktige i februari 2019 att inkomstkraven sänks.

– Jag är glad att en enhällig bolagsstyrelse nu godkänt vårt förslag att se över inkomstkraven med ett tydligt syfte att göra det lättare för låginkomsttagare att kunna bo i Huddinge kommun. Det här är ett steg i rätt riktning, och jag ser fram emot fler blocköverskridande samarbeten som skapar ett mer jämlikt samhälle, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Förslaget som lades fram av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet godkändes på Huge Bostäders styrelsemöte och ger bolagsledningen i uppdrag att göra en översyn av regelverket för inkomstkrav och återkomma till styrelsen med ett nytt förslag.

– Det finns olika modeller Huge Bostäder kan anta. Det viktigaste är att vi finner en bra lösning som inte stänger dörren till en hyresrätt för de som redan står långt borta från en bostadsrätt, säger Ann-Marie Högberg (S), 2:e vice ordförande i Huge Bostäder.

Förslaget finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Ann-Marie Högberg (S)
2:e vice ordförande för Huge Bostäder
070-879 00 93
ann-marie.hogberg@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email