Upphandla mer närproducerat i Huddinge

Genom tydliga kravställningar, en inventering av den lokala marknaden och en anpassning av kraven på leverantörerna kan vi främja upphandling av närproducerad mat i kommunen.

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2019-05-13.

Sverige förtjänar ett livskraftigt lantbruk som har förutsättningar att växa och kunna producera ansvarsfullt producerad mat. Under våren och sommaren 2018 rådde värmebölja och torkan slog till. Torkan är inte bara enskilda bönders kris, det är också en kris för livsmedelsförsörjningen och hela Sverige.

Som Dagens Samhälle rapporterar (#11 2019) har det därefter följt en trend av att öka mängden närproducerad mat i offentlig upphandling. Bland annat beror ökningen av svenskt och lokalproducerad mat på att små och medelstora företag ges bättre möjligheter att delta i anbudsgivning, vilket är ett uttalat mål i den S-ledda regeringens nationella livsmedelsstrategi. Stärkandet av konkurrenskraften inom det svenska jordbruket är också ett av målen i januariavtalet som slöts mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Som Dagens Samhälle också redogör för har politikerna i Skellefteå satt målet att satsa på lokalproducerad mat i kommunens kök genom att samarbeta med både grossister och leverantörer för att ta fram specifika produkter som passar kommunens kök. I Bodens kommun har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska möjliggöra för lokala leverantörer att leverera närproducerat. Nu har kommunen lyckats, att med hänsyn till lagen om offentlig upphandling, hitta en lösning som innebär ett samarbete med en lokal producent av viltkött.

Genom tydliga kravställningar, exempelvis genom att efterfråga säsongsbaserat sortiment, genom att inventera den lokala marknaden och anpassa kraven på leverantörerna därefter, bland annat när det gäller förpackningsstorlekar, kan vi främja upphandling av närproducerad mat. Då kan vi stötta lokala bönder och producenter och komma bort från långa transportsträckor, vilket är angeläget för att minska klimat- och miljöpåverkan. Lokalt producerad mat kan också bidra till att ännu bättre mat kan serveras till våra yngre och äldre i kommunens verksamheter.

Socialdemokraterna i Huddinge vill att vår kommun ska främja och öka upphandlingar av närproducerat livsmedel. Som ett första steg kommer jag därför att lyfta frågan på måndagens kommunfullmäktige (13/5).

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd

facebook Twitter Email