Miljö- och klimatåtgärder för ett starkare Huddinge

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Huddinge. Att ha en politik för att hantera klimathotet, mänsklighetens svåraste utmaning, är en viktig del i detta. Socialdemokraterna presenterar idag tio åtgärder för att Huddinge ska vara en miljökommun i framkant.

– Klimatförändringarna händer här och nu. Huddinge kommun måste använda alla verktyg vi har för att minska utsläppen, skydda den biologiska mångfalden och säkra en giftfri miljö. Därför vill vi ställa tuffa miljökrav vid kommunens upphandlingar, fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen i alla kommunens verksamheter, och ställa krav på laddinfrastruktur och laddstolpar för elbilar när det byggs nya bostäder. Vi tror på breda lösningar, samarbete och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara de stora miljöproblemen, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

– Socialdemokraterna vill bygga ett hållbart Huddinge. Därför vill vi ha fler infartsparkeringar för bilar och cyklar i anslutning till kollektivtrafik och att man ska kunna parkera och låsa sin cykel på ett säkert sätt, att alla Huddingebor ska ha en återvinningsstation med bra belysning nära bostaden, och att bygga fler hus i trä vilket har en mycket lägre klimatpåverkan än att bygga i betong och stål, säger Yossi Sigal (S), 2:e vice ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Socialdemokraternas tio miljö- och klimatåtgärder för ett starkare Huddinge:

  1. I Huddinge ska det ställas tuffa miljökrav vid upphandling
  2. I Huddinge ska energirådgivningen till kommunens invånare utvecklas
  3. I Huddinge ska gångstråk i naturreservat rustas upp och fler ska engageras i skötseln av dem
  4. I Huddinge ska alla ha en återvinningsstation med bra belysning nära bostaden
  5. I Huddinge ska sjöarnas vattenstatus förbättras
  6. I Huddinge ska farliga kemikalier och hormonstörande ämnen fasas ut
  7. I Huddinge ska bostadsnära grönområden bevaras och utvecklas
  8. I Huddinge ska matsvinnet i förskolan och skolan minska
  9. I Huddinge ska det ställas krav på laddinfrastruktur och laddstolpar för elbilar när det byggs nya bostäder
  10. I Huddinge ska det byggas fler hus i trä – för miljöns skull

 
Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Yossi Sigal (S)
2:e vice ordförande i Natur- och byggnadsnämnden
070-820 85 78
yossi.sigal@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email