Vi vill främja upphandling av närproducerade livsmedel

Socialdemokraterna vill att Huddinge ska främja och öka upphandlingar av närproducerat livsmedel. Som ett första steg lyfter S därför frågan på kommande kommunfullmäktige.

– Vi vill att Huddinge ska bli en mer företagarvänlig kommun. I Huddinge finns både små och stora lokala livsmedelsproducenter som gör ett fantastiskt jobb. För att kunna hjälpa dem att växa, och samtidigt komma bort från långa transportsträckor vill vi socialdemokrater att Huddinge ska främja upphandlingar av närproducerade livsmedel, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Efter förra årets torka har flera kommuner ökat andelen närproducerad mat i offentlig upphandling. I Skellefteå har politikerna satt målet att satsa på lokalproducerad mat i kommunens kök genom att samarbeta med både grossister och leverantörer för att ta fram specifika produkter som passar kommunens kök. I Bodens kommun har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska möjliggöra för lokala leverantörer att leverera närproducerat. Nu har kommunen lyckats, att med hänsyn till lagen om offentlig upphandling, hitta en lösning som innebär ett samarbete med en lokal producent av viltkött.

– Genom att ställa tydliga krav, exempelvis genom att efterfråga säsongsbaserat sortiment och genom att inventera den lokala marknaden och anpassa kraven på leverantörerna därefter kan vi stötta lokala bönder och producenter. Lokalt producerad mat kan också bidra till att ännu bättre mat kan serveras till våra yngre och äldre i kommunens verksamheter, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Socialdemokraternas fråga kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email