Socialdemokraterna träffar Huddinges föreningar

Idag måndag 16 oktober och på tisdag 17 oktober arrangerar Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden ett möte med Huddinges idrottsföreningar respektive kulturföreningar. Syftet med träffarna är att öka dialogen mellan politiken och föreningslivet och att lyssna in vilka frågor som föreningslivet vill att Huddinges politiker prioriterar.

– Huddinges föreningsliv är en fantastisk tillgång för kommunen och förtjänar bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Det är därför viktigt att vi från politiskt håll har en dialog med föreningslivet och lyssnar in vilka frågor som är av särskild vikt för dem, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna har även föreslagit att det inrättas ett föreningsråd i Huddinge för att förbättra dialogen, öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet och för att ge Huddinges politiker en djupare förståelse för föreningarnas verksamhet.

Praktisk information om Socialdemokraternas föreningsträffar
Idrottsföreningarna
Tid: Måndag 16 oktober kl. 19.00
Plats: Huddingehallens konferensavdelning, Gymnasietorget 2

Kulturföreningarna
Tid: Tisdag 17 oktober kl. 19.00
Plats: ABF:s café, Kommunalvägen 26

Kontakt
Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition och gruppledare (S) i kultur- och fritidsnämnden
rasmus.lenefors@huddinge.se
070-198 90 37

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email