MITTENSTYRE FÖR HUDDINGE GÖR SKILLNAD

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet bildade Mittenstyre för Huddinge efter valet 2022. Vi är överens om att driva på för att Huddinge ska bli mer jämlikt, tryggt och hållbart.

Vi ska aldrig vänja oss vid skjutningar och gängvåld i våra bostadsområden. Förebyggande och tidiga insatser kommer alltid att vara mer lönsamma i längden och vi är fast beslutna att prioritera Huddingebornas välfärd och trygghet. Inflation, höga räntor och uteblivna statsbidrag från högerregeringen innebär svårare ekonomiska tider för kommunen samtidigt som många hushåll kämpar med ekonomin.

Under våra första månader har vi bland annat hunnit fatta beslut om följande:

✅ 30 nya lärare i Huddinges skolor. Varje skola får en ny lärare varav socioekonomiskt svaga skolor får fördubblat antal.

✅ Påbörjat arbetet med att minska sjukfrånvaron, införa heltid som norm och avskaffa minutjakten inom hemtjänsten.

✅ Vi har byggt ut antalet trygghetskameror runt om i kommunen och utökat avhopparverksamheten.

facebook Twitter Email