Huddinge inför gratis mensskydd i skolan

Pressmeddelande 1 juni 2023

Alla grundskolor i Huddinge ska erbjuda kostnadsfria mensskydd. Det framgår av grundskolenämndens arbetsplan för 2023. Beslutet är en del av den politiska överenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet.

– I Huddinges skolor ska alla elever känna sig trygga och kunna koncentrera sig på lektionerna. Om det inte finns tillgängliga mensskydd är det många som upplever oro och stress. Att erbjuda gratis mensskydd i skolan är därför viktigt både för ökad jämlikhet och för bättre studiero och inlärning, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd för Socialdemokraterna och ordförande i grundskolenämnden.

Grundskolenämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att alla kommunala skolor med mellanstadium och högstadium har rutiner så att kostnadsfria mensskydd finns lättillgängligt under hela skoldagen. Att Huddinges skolor ska erbjuda gratis mensskydd är en del av den politiska överenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet.

– Huddinge ska vara en kommun som värdesätter jämställdhet och barns rättigheter, bland annat genom att erbjuda gratis mensskydd i skolan. Det är dessutom en klassfråga. Alla familjer har olika ekonomiska förutsättningar, men mens är något som är biologiskt och som man inte kan välja bort. Det ska aldrig få vara en ekonomisk fråga för skolelever att inte ha tillgång till mensskydd. Därför har vi föreslagit att det ska det finnas lättillgängligt på Huddinges alla grundskolor. Detta är ytterligare en reform som vi har i överenskommelse med Mittenstyret för att komma åt barnfattigdom, säger Nujin Alacabek, oppositionsråd för Vänsterpartiet.  

Nästa steg är att erbjuda gratis mensskydd på gymnasieskolor och idrottshallar samt fortsatt säkerställa tillgången till mensskydd på fritidsgårdarna. 

facebook Twitter Email