Mittenstyret tar nu ytterligare steg för att göra Huddinge mer äldrevänligt

Pressmeddelande 30 maj 2023

I Huddinge beräknas åldersgruppen 65–79 år öka med 15 procent fram till 2030 och
gruppen 80 år och äldre med 53 procent. Kommunstyrelsen tar nu nästa steg för att
utveckla Huddinge kommun som äldrevänlig kommun genom att inkludera
äldreperspektivet i kommunens alla verksamheter framöver och redan nu se över
aktiviteter och åtgärder som främjar äldre.

– För Mittenstyret är äldreperspektivet en given del av den sociala hållbarheten. Att bli en äldrevänlig kommun är ett långsiktigt åtagande. Vi sätter nu ramarna för och prioriterar hur kommunens äldrepolitik ska stärkas och utvecklas. Det handlar inte bara om äldreomsorg utan också om att skapa en bra livsmiljö så att alla äldre medborgare kan leva ett friskt, tryggt och självständigt liv, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.  

Kommunstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att utreda hur Huddinge kan utvecklas som en äldrevänlig kommun. Utredningen konstaterar att utvecklingen av en äldrevänlig kommun kräver att äldreperspektivet i den kommunala verksamheten stärks och att det ska vara vägledande för alla kommunens verksamheter. Mittenstyret vill därför gå vidare med utredningens förslag om att lyfta in äldrevänlighet i den ordinarie politiska styrningen, och mer specifikt, som en given del av kommunens mål för social hållbarhet. 

Nu tar Mittenstyret ytterligare ett steg i syfte att utveckla Huddinge som äldrevänlig kommun. Det gör man genom en översyn av vård- och omsorgsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ansvar för aktiviteter och åtgärder som främjar äldre.  

– Målet för utredningens samtliga alternativ är att göra Huddinge till en tillgänglig och inkluderande kommun för alla invånare. Utgångspunkten för arbetet bör göras tillsammans med de äldre, deras intresseorganisationer och Huddinges pensionärsråd. Huddinges seniorer ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen och vi ska ha en omsorg för äldre av högsta kvalitet, säger Charlotte Björkman (HP), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2023.   

facebook Twitter Email