Mittenstyret tar ytterligare steg för att fler ska kunna ladda sin elbil

Pressmeddelande 3 maj 2023

Ett viktigt steg för att klara klimatmålen är att ställa om transportsektorn. För att underlätta för Huddingebor med elbil vill nu Mittenstyret att det ska bli lättare att ladda sin bil på kommunens infartsparkeringar – i Huddinge C, Stuvsta, Skogås och Trångsund. 

Utifrån analyser av dagens användning samt att merparten av laddning sker i hemmet så bedöms det till en början räcka med att var tionde plats har en laddpunkt. 

– Det är glädjande att vi nu tar ytterligare steg för att fler ska kunna ladda sin elbil.  Vi hoppas att det här ska underlätta för fler Huddingebor att ladda sin bil, inte minst för de som inte har möjlighet att göra det hemma, säger Emil Högberg, kommunalråd med ansvar över samhällsbyggnadsfrågor.  

I Huddinge kommuns plan för samhällsbyggnad för år 2023 står det att kommunen ska erbjuda god tillgång till laddinfrastruktur för elfordon på kommunens infartsparkeringar. 

– Det ska vara lätt att välja klimatsmarta alternativ. Transportsektorn står för en stor del av utsläppen som är negativa för klimatet, och för att nå våra klimatmål måste det bli lättare att ladda sin bil och parkera i anslutning till kollektivtrafik, säger Anders Lönroth (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö. 

Inga investeringskostnader i form av inköp och installation av laddinfrastrukturen förväntas tillkomma kommunen. Inte heller några driftkostnader då externa aktörer ansvarar för drift av laddpunkterna som regleras i avtal med kommunen. Dock kommer vissa administrativa kostnader medföras, till exempel för hantering av förfrågningar, avtal- och upphandlingsrelaterade frågor med mera. Vilka kostnader förslaget medför utreds närmre inför genomförandebeslut. 

De infartsparkeringar som ska utredas för laddinfrastruktur är: 

  • Skogås, Duettvägen 
  • Trångsund, Trångsundsvägen 
  • Stuvstas östra parkering, Stuvsta torgväg 
  • Stuvsta parkeringsgarage, Byalagsvägen 
  • Huddinge C, Huddinge Stationsväg 
  • Huddinge C, Kommunalvägen 
facebook Twitter Email