Huddinges lärartäthet har förbättrats kraftigt

Pressmeddelande

Huddinges lärartäthet har förbättrats kraftigt. Från att ha haft Stockholm läns lägsta lärartäthet har Huddinges satsningar på att öka lärartätheten lett till att Huddinges lärartäthet nu ligger i nivå med länssnittet.

– Skickliga och behöriga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att våra elever ska lyckas i skolan. Socialdemokraterna har under många år varit pådrivande för att öka lärartätheten, och det kommer fortsatt vara en av Mittenstyrets viktigaste frågor, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Mittenstyrets första budget, som kommunfullmäktige tog beslut om i december ifjol, gjorde Mittenstyret en satsning på 30 nya lågstadielärare på Huddinges skolor. Alla skolor med ett lågstadium har fått en ny lärare och de fem skolor med högst socioekonomiskt index har fått två.

– Fler elever ska lära sig mer. Genom ytterligare en lärare i samtliga lågstadier i Huddinge lägger vi grunden för att varje barn ska få lyckas i skolan. Genom ytterligare två lärare i våra skolor med de största socioekonomiska utmaningarna kan vi även ta ett viktigt steg mot en mer likvärdig skola, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

Nya siffror från Kolada visar att lärartätheten (antal elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola åk 1-9) i Huddinge nu är 13.5. Det är en kraftig förbättring från de två föregående åren då lärartätheten var 15.1, vilket var den lägsta i Stockholms län.

Förutom de politiska satsningarna på fler lärare har omställning på chefer och icke-pedagogisk stödpersonal (t.ex. vaktmästeri, IT, administration) till förmån för fler lärare bidragit till den ökade lärartätheten.

facebook Twitter Email