Vi gör allt för ett tryggt Huddinge

Debattartikel publicerad i Mitt i Huddinge 2 april 2023

Huddinge har på kort tid drabbats av två dödsskjutningar. Det grova och dödliga våldet hotar hela vårt demokratiska samhälle. Det måste därför bekämpas med hela samhällets kraft.

Vi genomför nu flera åtgärder för att öka tryggheten i Huddinge. Vi bygger ut antalet trygghetskameror i Skogås, Stuvsta och på fler platser framöver. Vi satsar på fler trygghetsvärdar och ordningsvakter. Vi utökar avhopparverksamheten. Och vi inför Sluta skjut-strategin som bidragit till att stävja det dödliga våldet i bland annat Malmö.

Allt detta stärker det brottsbekämpande arbetet. Samtidigt är förebyggande insatser alltid mer lönsamt än åtgärder i efterhand.

Därför genomför vi också en stor satsning på att anställa fler lärare. Satsningen innebär att samtliga lågstadier i kommunen får anställa en ny lärare. Skolorna i Huddinges socioekonomiskt tuffaste områden får anställa två. Genom mer tid med skickliga lärare kan vi ge varje barn en bra start i livet. Vi stärker även socialtjänsten som ska ställa om till att prioritera tidiga insatser.

Sommarjobb är ett av kommunens viktigaste verktyg för att förbereda ungdomarna inför arbetsmarknaden. Det är därför centralt att alla ungdomar har denna möjlighet oberoende av bakgrund, ekonomi och tillgång till kontakter.

Vi prioriterar också att investera i våra barns fritid. Vi öppnar nu en fritidsgård i Visättra, vi är på väg att öppna en fritidsgård i Flemingsberg, och vi planerar för flera nya anläggningar och lokaler för idrott, fritid och kultur. En meningsfull fritid för våra unga bidrar till att förebygga att de hamnar på glid och i värsta fall rekryteras av kriminella gäng.

Huddinge kommer inte på egen hand att kunna bryta våldsspiralen i samhället. Men vi kommer göra allt vi kan för att Huddinge ska vara en trygg kommun att bo och leva i.

Tomas Selin, kommunalråd
Rasmus Lenefors, kommunalråd
Aza Cheragwandi, kommunalråd
Eeva Laine, kommunalråd

facebook Twitter Email