SVT:s Sverige Möts

Ikväll deltog jag i SVT:s Sverige Möts där jag debatterade vikten av att hela samhället kraftsamlar för att bryta gängkriminaliteten.

Jag berättade hur vi i Huddinge arbetar med prioriterandet av de tidiga insatserna, stärkandet av skolan och vikten av en meningsfull fritid – men att det samtidigt kräver att regeringen agerar.

Det är inte kommuner som anställer poliser, ger nya verktyg till kommuner, socialtjänsten och brottsbekämpande myndigheter eller beslutar om statsbidrag – det gör regeringen och det regeringen gör är, som sagt, otillräckligt. Tyvärr fick vi inga konkreta svar eller löften om ambitionsökningar från regeringspartierna.

Men vi kommer göra allt vi kan för att förebygga kriminalitet och för att Huddinge ska vara en trygg kommun att bo och leva i.

Sara Heelge Vikmång, kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email