Ska gängkriminaliteten stoppas måste hela samhället kraftsamla

Slutreplik publicerad i Aftonbladet den 21 mars 2023

Oppositionsrådet Bo Källström (L), ondgör sig över min kritik att regeringen inte gör tillräckligt mycket för att stoppa gängkriminaliteten. Källström menar att mitt styre gör otillräckligt, vilket kan tyckas vara lite magstarkt med tanke på att Liberalerna i Huddinge styrt Huddinge kommun de senaste 16 åren.

Mittenstyret tar det ansvar Liberalerna inte mäktade med att ta. Vi genomför nu flera viktiga åtgärder för att omgående öka tryggheten i Huddinge. Vi har precis installerat trygghetskameror i Skogås och Stuvsta med fler på väg. Vi satsar på fler trygghetsvärdar och ordningsvakter samt en förstärkning av avhopparverksamheten och införandet av Sluta skjut-strategin.

Allt detta stärker det brottsbekämpande arbetet här och nu. Samtidigt är förebyggande insatser alltid, och på alla sätt, mer lönsamt än åtgärder i efterhand.

Därför genomför vi också en stor satsning på att anställa fler lärare i Huddinges skolor, där de skolor som verkar i Huddinges socioekonomiskt tuffaste områden får möjlighet att anställa två. Vi prioriterar investeringar i våra barns fritid, exempelvis har vi precis invigt en fritidsgård i Visättra och är på väg att öppna en fritidsgård i Flemingsberg – två fritidsgårdar Bo Källström (L) som dåvarande ordförande i kultur- och fritidsnämnden lade ner år 2019.

Det är oacceptabelt av Bo Källström (L) att kalla en god skolgång, ett jobb att gå till, en närvarande socialtjänst och en meningsfull fritid för plåster. Ska vi komma åt den gemenskapshotande gängkriminaliteten måste vi arbeta brett, långsiktigt och kraftfullt. Men Huddinge kommer inte på egen hand att kunna bryta våldsspiralen i samhället.

Det är inte kommuner som anställer poliser, ger nya verktyg till kommuner, socialtjänsten och brottsbekämpande myndigheter eller beslutar om statsbidrag – det gör regeringen och det regeringen gör är, som sagt, otillräckligt. Men vi kommer göra allt vi kan för att förebygga kriminalitet och för att Huddinge ska vara en trygg kommun att bo och leva i.

Sara Heelge Vikmång (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun

facebook Twitter Email