Skärpta krav för studieförbund

Kommunstyrelsen beslutade idag om nya riktlinjer för bidragsgivning till studieförbund. De nya riktlinjerna innebär bland annat mer omfattande demokrati- och redovisningskrav. Genom tydliga kontrollmekanismer vill Mittenstyret bland annat motverka förekomsten av kriminalitet, otillbörlig påverkan och säkerställa demokratiska principer.

– Huddinge har en lång tradition av folkbildning som bygger på demokratiska grunder. Den vill Mittenstyret stärka och värna. Därför ska vi ha goda strukturer för bidrag och kontroll så att alla välfungerande studieförbund kan få stöd och möjlighet att utvecklas. Lika självklart är det att kommunen inte ska ge något stöd till verksamheter som bryter mot grundläggande principer, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Efter att kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer kommer varje bidragsgivande nämnd att besluta om mer detaljerade regler för de bidragsformer som respektive nämnd ansvarar för. 

Att stärka kontrollen i enlighet med riktlinjer för bidragsgivning i Huddinge kommun, för att säkerställa demokratiska värderingar för de som emottar föreningsbidrag är en av Mittenstyrets sakpolitiska reformer med Vänsterpartiet.

Kontakt
Pelda Qaso Knapp
Samordningsansvarig för den politiska ledningsgruppen
pelda.qaso-knapp@huddinge.se

facebook Twitter Email