Våra tankar går till de anhöriga

Det är med bestörtning som jag tog emot nyheten om dödskjutningen i Skogås. Mina tankar går först och främst till de anhöriga.

Det är en oerhört tragiskt händelse när en 15 åring skjuts till döds. Det bidrar till otrygghet och skapar oro. Kommunen jobbar intensivt för att skapa trygghet på platsen och nå ut med stöd och information till boende och andra berörda – inte minst till ungdomar och vårdnadshavare.

Jag har idag besökt platsen och pratat med boende och andra drabbade tillsammans med mina kommunalrådskolleger Tomas Selin (C), Rasmus Lenefors (S), Aza Cheragwandi (S) och Eeva Laine (S).

Samhället måste prioritera brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder, bättre skola och fler poliser och socialsekreterare. Vi ska aldrig vänja oss vid skjutningar i Huddinge.

Sara Heelge Vikmång, kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email