Huddinge får ett klimat- och miljöutskott

Huddinge ska gå före i den gröna omställningen. Mittenstyret kommer därför att inrätta ett nytt klimat- och miljöutskott.  

– Att värna om klimat och miljö innebär att vi bygger ett långsiktigt starkare Huddinge. För att öka takten i den gröna omställningen kommer Mittenstyret under våren att inrätta ett nytt utskott, klimat- och miljöutskottet, under kommunstyrelsen. Det kommer bidra till att vi stärker det gröna perspektivet i hela kommunens arbete, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande. 

– Genom att öka takten i produktion av förnybar energi, investeringar i energieffektivisering, fler laddstolpar och återställa våra våtmarker kommer Huddinge bli en mer grön kommun, säger Anders Lönroth (MP) tillträdande kommunalråd med ansvar över klimat-och miljö frågor. 

facebook Twitter Email