En meningsfull vardag för Huddinges invånare

Mittenstyret har presenterat sitt budgetförslag för 2023. Att satsa på kultur- och fritid är att bana väg för demokrati, fler jobb och en meningsfull vardag för invånarna i Huddinge kommun.

– Konsten, kulturen, idrotten och föreningslivet bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Ett starkt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle. Det är också en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur skapar ett rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna, säger Eeva Laine, nominerad till kommunalråd med ansvar för kultur- och fritidsfrågor

 Mittenstyret satsar:

  • 2,5 mnkr på meningsfull fritid för barn och unga
  • Nästan 1 mnkr för att motverka ensamhet bland äldre
  • 0,5 mnkr på ett pilotprojekt för införande av fritidsbank
facebook Twitter Email