Våra prioriteringar på samhällsbyggnadsfrågor

Mittenstyret har presenterat sitt budgetförslag för 2023. Att prioritera samhällsbyggnadsfrågor är en förutsättning för att Huddinge ska kunna utvecklas och växa som kommun. Arbetet ska ske i dialog med Huddingeborna och de som vill vara med och utveckla Huddinge.

– Samhällsplaneringen ska bidra till hela kommunens utveckling och att alla som lever, bor och verkar i Huddinge har goda livsmiljöer. Stort fokus ligger på bostadsbyggande, parker och mark för nya företagsetableringar. Såklart sker mycket utveckling i de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva, men det är också viktigt att stärka utvecklingen i den östra kommundelen, säger Emil Högberg, som är nominerad till kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Några av de nya projekten i årets plan:

  • 50-80 nya bostäder i Segeltorp 
  • 100 nya bostäder nära Kvarnbergsplan
  • Fler laddplatser för elbilar på infartsparkeringarna
facebook Twitter Email