Mittenstyret träffar Akademikerförbundet SSR i Huddinge

Att lyssna in medarbetare i kommunens olika verksamheter är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade politiska beslut. 

Mittenstyret träffade idag Akademikerförbundet SSR i Huddinge som delade med sig av sina erfarenheter och lyfte viktiga frågor för sina medlemmar.

Några frågor som diskuterades var:

💼 Hur Huddinge kan vara en attraktiv arbetsgivare 

✏️ Hur man utvecklar olika typer av karriärvägar 

📊 Vad som är viktigt att prioritera i nuvarande ekonomiska läge

Vi tackar för ett bra samtal och ser fram emot en fortsatt dialog.

facebook Twitter Email