Mittenstyrets satsningar till skolan blir verklighet

Idag var det andra kommunfullmäktigesammanträdet denna mandatperiod där styrets förslag om riktade satsningar till skolan röstades igenom.

Skola och utbildning lägger grunden för framtiden. Vi vill se en likvärdig skola där kunskaper och studieresultat sätts i fokus.

Skolans läromedel spelar en viktig roll för elevernas kunskaps- och språkutveckling. Mittenstyret har därför föreslagit att delar av årets överskott ska användas till att göra satsningar på skolan.

  • Förslaget var 7,5 miljoner kr till inköp av nya läroböcker och ny utrustning till fritids.
  • Dessa satsningar ser inte bara till att tillgången till aktuella läromedel ökar utan även stärkt undervisning med mer meningsfulla och roliga raster.

Mittenstyret vill tillsammans bygga ett tryggt, hållbart och jämlikt Huddinge. Nu är vi ett steg närmare det målet.

Kontakt
Pelda Qaso Knapp (S)
Samordningsansvarig för Mittenstyret
pelda.qaso-knapp@huddinge.se
08-535 301 44

facebook Twitter Email