Politiskt avtal mellan Vänsterpartiet och Mittenstyret

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet har meddelat att de tillsammans kommer att bilda ett nytt styre i Huddinge kommun, Mittenstyre för Huddinge. Mittenstyret och Vänsterpartiet är överens om att ingå en teknisk valsamverkan vid samtliga val i kommunen av styrelser, nämnder, utskott, beredningar, råd och andra organ under mandatperioden 2022–2026. Avtalet innehåller också 17 politiska reformer som förhandlats fram mellan Vänsterpartiet och Mittenstyret.

– Jag är glad över att vi fyra partier som utgör Huddinges nya mittenstyre – Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet – har kommit överens om en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Det lägger grunden för ett stabilt och handlingskraftigt styre som kommer kunna genomföra viktiga reformer för att stärka Huddinges skolor, förbättra tryggheten och öka jämlikheten i kommunen, säger Sara Heelge Vikmång (S), tillträdande kommunstyrelseordförande.

Mittenstyret har ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet. Mittenstyrets 26 mandat tillsammans med Vänsterpartiets 6 mandat utgör tillsammans 32 av kommunfullmäktiges 61 mandat.

– Vår utgångspunkt har varit att förhandla fram bra vänsterreformer som gör livet bättre för vanligt folk och minskar klyftorna. För oss har det också varit viktigt att bryta trenden vi ser på riksnivå och hindra normaliseringen av rasism och främlingsfientlighet. Vi vill ta vara på det vackra med Huddinge, nämligen mångfalden. Våra reformer kommer bli verklighet under mandatperioden och det kommer vara bra för Huddinge. Nu går vi i konstruktiv opposition, säger Nujin Alacabek (V), gruppledare och oppositionsråd.

Mittenstyrets avtal med Vänsterpartiet innehåller 17 sakpolitiska reformer som kommer att genomföras under mandatperioden:

 • Stärk likvärdigheten i grundskolan genom att successivt öka den socioekonomiska resursfördelningen.
 • Utred kvinnors höga sjukfrånvaro och inför åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på kvinnodominerade arbetsplatser.
 • Inför rätten till heltid inom äldreomsorgen.
 • Ge direktiv till Huge att bygga fler hyresrätter.
 • Stoppa vinstuttagen från Huge.
 • Sänk Huges inkomstkrav för att hyra en bostad.
 • Upprätta en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för grundskolan och gymnasiet.
 • Stärk det förvaltningsövergripande och samordnande arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Inför gratis mensskydd i kommunens skolor, idrottshallar och på fritidsgårdar.
 • Ge direktiv om klimatgynnande åtgärder (inklusive solpaneler) vid bygge och renoveringar av samhällsfastigheter.
 • Genomför en informationskampanj inom miljö och klimat i samarbete med civilsamhället och aktörer inom näringslivet.
 • Tillskapa fler mötesplatser för personer med psykisk sjukdom.
 • Stötta idrottsföreningar som tar emot barn och unga som inte har råd att betala avgifter.
 • Inrätta ett sportotek eller fritidsbank.
 • Inför gratis frukost i alla kommunens skolor.
 • Förbättra tillgängligheten till modersmålsundervisning där behoven finns.
 • Stärk kontrollen i enlighet med riktlinjer för bidragsgivning i Huddinge kommun, för att säkerställa demokratiska värderingar för de som emottar föreningsbidrag.

Kontakt
Pelda Qaso Knapp (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso-Knapp@huddinge.se 

Jonas Lundgren (V)
Politisk sekreterare
073 535 75 76
Jonas.Lundgren@huddinge.se 

facebook Twitter Email