Mittenstyret för Huddinge

Pressmeddelande 2022-10-04

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet meddelar idag att de tillsammans kommer att bilda ett nytt styre i Huddinge kommun, Mittenstyret för Huddinge.

– Jag är stolt över att tillsammans med mina samarbetspartier i Mittenstyret bilda ett nytt, handlingskraftigt styre för Huddinge. Vi kommer att använda varje skattekrona effektivt och ansvarsfullt. Vi kommer att prioritera att anställa fler lärare för att alla elever ska lyckas i skolan. Vi kommer att arbeta för att du ska kunna känna dig trygg i alla områden i kommunen, och för att Huddinge ska vara en grön kommun som är ledande i klimatomställningen, säger Sara Heelge Vikmång, gruppledare för Socialdemokraterna och kandidat till kommunstyrelsen ordförande.

Mittenstyret vill öka jämlikheten genom att skapa full sysselsättning, satsa på företagandet, och utveckla välfärden.

– Huddinge ska vara en öppen och inkluderande kommun som präglas av delaktighet, företagsamhet och jämlika livschanser. Vi kommer arbeta för att motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Människor som kommer till Huddinge måste ges verktyg för att kunna jobba, bli aktiva samhällsmedborgare och bygga sin egen framtid, säger Tomas Selin, gruppledare för Centerpartiet.

Mittenstyret kommer också arbeta för en aktiv klimatpolitik och att underlätta för Huddingeborna att göra bra miljöval i sin vardag.

– Att klara klimatkrisen är vårt gemensamma ansvar. Vi ska bidra till de nationella och globala målen för att begränsa den globala uppvärmningen och uppnå Parisavtalet. Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, effektivisera energianvändningen, minska utsläpp och gifter i miljön, och främja gröna transporter och resande, säger Anders Lönroth, gruppledare för Miljöpartiet.

Partierna är även eniga om att Huddinge ska vara en äldrevänlig kommun, och att äldre som har levt ett helt liv ska ha rätt att göra sina egna val.

– I all samhällsplanering måste ökad hänsyn tas till äldres önskemål och behov. Även personer med funktionsvariationer ska ha tillgång till samhället på samma villkor som andra. Äldre, personer med funktionsvariationer och deras närstående ska kunna påverka den vård, service och omsorg som finns i Huddinge, säger Christian Stulen, partiledare för Huddingepartiet.

Mittenstyret har ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet. Mittenstyrets 26 mandat tillsammans med Vänsterpartiets 6 mandat utgör tillsammans 32 av kommunfullmäktiges 61 mandat.

Kommunfullmäktige 17 oktober
Kommunstyrelsens ordförande och ny kommunstyrelse väljs.

Kommunfullmäktige 12 december
Kommunalråd och ordföranden för kommunens nämnder och bolag väljs.

Kontakt
Pelda Qaso Knapp (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso-Knapp@huddinge.se 

Tomas Selin (C)
Gruppledare för Centerpartiet
070 198 61 93
Tomas.Selin@huddinge.se 

Aleese Rydlund (MP)
Politisk sekreterare
08-535 301 40
Aleese.Rydlund@huddinge.se 

Tina Flodin (HP)
Politisk sekreterare
08-535 301 61
Tina.Varga-Flodin@huddinge.se 

facebook Twitter Email