Våra vallöften för att utveckla Trångsund

Vi presenterar idag våra vallöften för att utveckla Trångsund. Vi vill anställa fler lärare, öppna en fritidsgård och ett bibliotek, och bygga en ny fotbollsplan på Nytorps mosse.

– Vi vill att hela Huddinge ska utvecklas och att alla områden ska vara trygga och trivsamma. I Trångsund vill vi anställa fler lärare i skolan för ökad ordning och studiero, rusta upp Trångsunds centrum och öka tryggheten med fler kameror och ordningsvakter, och utveckla turtätheten på pendeltåget från Trångsund till Stockholm från 15-minuterstrafik till 10-minuters, säger Sara Heelge Vikmång (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vill ge alla barn och unga som växer upp i Trångsund en bra och meningsfull fritid. Därför vill vi öppna en fritidsgård och ett bibliotek i Trångsunds centrum, anlägga en BMX-bana i Trångsund/Skogås och bygga en ny fotbollsplan på Nytorps mosse, säger Rasmus Lenefors (S), kandidat till kommunalråd.

I Trångsund vill vi:

 • Anställa fler lärare i skolorna
 • Öka tryggheten genom fler kameror, ordningsvakter och bättre belysning
 • Rusta upp och snygga till Trångsunds centrum
 • Öppna en fritidsgård
 • Att det ska finnas ett bibliotek i Trångsunds centrum
 • Bygga en ny fotbollsplan på Nytorps Mosse
 • Anlägga en BMX-bana i Trångsund/Skogås
 • Bygga ett nytt omklädningsrum och förbättra wifi:n i Stortorpshallen
 • Stärka det lokala föreningslivet genom sänkta avgifter
 • Utöka turtätheten på pendeltåget från Trångsund till Stockholm från 15-minuterstrafik till 10-minuterstrafik
 • Förbättra vattenkvaliteten i Drevviken
 • Att Stortorsparken ska utvecklas, inte avvecklas
facebook Twitter Email