Vallöften för att utveckla Flemingsberg

Vi presenterar idag våra vallöften för att utveckla Flemingsberg. Vi vill anställa fler lärare i skolan, öka tryggheten i Flemingsbergs centrum med fler kameror och ordningsvakter, och öppna en fritidsgård i området.

– Flemingsberg är på många sätt ett bra område att bo och leva i, men här finns också allvarliga samhällsproblem. Vi behöver anställa fler lärare för att alla barn ska klara skolan och vi behöver öka tryggheten i Flemingsbergs centrum med fler kameror och ordningsvakter, säger Sara Heelge Vikmång (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

– Alla barn och unga som växer upp i Flemingsberg har rätt till en meningsfull fritid. Därför vill vi öppna en fritidsgård i Flemingsberg, rusta upp Annerstaskolans bollplan och stärka det lokala föreningslivet genom att sänka avgifter, säger Rasmus Lenefors (S), kandidat till kommunalråd.

I Flemingsberg vill vi:

  • Anställa fler lärare i skolorna
  • Öka tryggheten genom fler kameror, ordningsvakter och bättre belysning
  • Öppna en fritidsgård i centrala Flemingsberg
  • Rusta upp bollplanen vid Annerstaskolan och skapa fler ytor för idrott och rörelse
  • Stärka det lokala föreningslivet genom att sänka avgifterna
  • Förbättra sophanteringen och möjligheten att återvinna
  • Att rulltrapporna i Flemingsbergs centrum och vid Flemingsbergs station ska fungera
  • Ha farthinder där trafiksäkerheten behöver förbättras
facebook Twitter Email