Våra vallöften för Skogås

Vi presenterar idag våra vallöften för att utveckla Skogås. Vi vill anställa fler lärare i Skogås skolor, öka tryggheten i Skogås centrum och bygga en ny fotbollsplan på Nytorps Mosse.

– Skogås är på många sätt ett bra område att bo i men här finns också stora samhällsproblem. Vi behöver fler lärare i Skogås för att alla elever ska klara skolan. Vi vill öka tryggheten i Skogås centrum genom fler kameror, ordningsvakter och bättre belysning. Och vi vill göra det enklare att få ihop vardagen genom att utöka turtätheten på pendeltåget mellan Skogås och Stockholm till var 10:e minut, säger Sara Heelge Vikmång, kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

– Alla barn och unga som växer upp i Skogås har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Därför vill vi bygga en till fotbollsplan på Nytorps Mosse, anlägga en BMX-bana, sänka föreningsavgifter och skapa fler ytor för idrott och rörelse, säger Rasmus Lenefors (S), kandidat kommunalråd.

I Skogås vill vi:

  • Anställa fler lärare i skolorna
  • Öka tryggheten i Skogås centrum genom fler kameror, ordningsvakter och bättre belysning
  • Bygga en ny fotbollsplan på Nytorps mosse
  • Anlägga en ny BMX-bana i Skogås/Trångsund
  • Skapa fler ytor för idrott och rörelse
  • Stärka det lokala föreningslivet genom sänkta avgifter
  • Utöka turtätheten på pendeltåget från Skogås till Stockholm från 15-minuterstrafik till 10-minuterstrafik
  • Förbättra vattenkvaliteten i Drevviken
facebook Twitter Email