Vi vill införa en digital fixare

PRESSMEDDELANDE

På dagens kommunfullmäktige lägger vi en motion om att införa en digital fixare i kommunen. Förslaget har tagits fram i dialog med Huddinges pensionärsorganisationer.

– Vi vill att Huddinge ska bli en mer äldrevänlig kommun. Därför vill vi ta bort det digitala utanförskapet och att kommunen tar fram ett förslag på hur en digital fixare kan utformas just i Huddinge och vad den digitala fixaren ska erbjuda, säger Sara Heelge Vikmång (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.  

En digital fixare skulle bl.a. kunna hjälpa till med att hantera och navigera mobiltelefon, surfplatta och smart-tv. Även hur man skickar och läser mejl och skapar inlägg på sociala medier. Ett flertal kommuner, däribland Tyresö, Hammarö och Solna, har redan infört en så kallad digital fixare. Den digitala fixaren i Tyresö är tillgänglig antingen via telefon, på en ”fixarmottagning” eller i hemmet genom ett bokat hembesök.

– Många tar idag internet och digitala verktyg för givet. Samtidigt finns det en hel generation som inte har getts möjlighet att delta i det digitaliserade samhället på lika villkor. En digital fixare kan underlätta vardagen för många äldre kommuninvånare, säger Margareta Vikgren (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare & oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se  

Margareta Vikgren (S)
2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
070 324 02 11
Margareta.Vikgren@huddinge.se  

Pelda Qaso Knapp (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso-Knapp@huddinge.se 

facebook Twitter Email