Våra vallöften för Segeltorp

Vi presenterar idag våra vallöften för att utveckla Segeltorp. Vi vill öka tryggheten genom fler kameror och ordningsvakter i Segeltorps centrum och anställa fler lärare i Segeltorps skolor. Vi vill också göra Segeltorps centrum mer levande och trivsamt, förbättra belysningen vid Långsjön och öka trafiksäkerheten på Häradsvägen.

– Segeltorp ska vara tryggt och trivsamt att växa upp och leva i. Därför behövs långsiktiga investeringar i fler lärare i Segeltorps skolor och fler fritidsaktiviteter för områdets unga, såväl som åtgärder här och nu i form av fler kameror och ordningsvakter i centrum, bättre belysning vid Långsjön och en ökad säkerhet på Häradsvägen, säger Sara Heelge Vikmång, kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vill ge alla barn och unga i Segeltorp en rik fritid. Därför vill vi bygga en ny idrottshall i Kungens kurva, utöka öppettiderna på Torpet, och stärka föreningslivet genom att sänka avgifterna och skapa bättre tillgång till lokaler, bl.a. för Segeltorps scoutkår, säger Rasmus Lenefors, kandidat till kommunalråd.

I Segeltorp vill vi:

  • Anställa fler lärare i skolorna
  • Öka tryggheten genom fler kameror och ordningsvakter i Segeltorps centrum
  • Utveckla Segeltorps centrum och göra det mer levande och trivsamt
  • Öka tillgängligheten och förbättra belysningen runt Långsjön
  • Anlägga fler ytor för idrott och rörelse, däribland en idrottshall i Kungens kurva
  • Stötta det lokala föreningslivet genom sänkta avgifter och bättre tillgång till lokaler, däribland till Segeltorps scoutkår
  • Utöka öppettiderna på Torpet
  • Förbättra skicket på våra gator och öka trafiksäkerheten på Häradsvägen
  • Förbättra möjligheterna att gå och cykla till Kungens kurva
facebook Twitter Email