Våra vallöften för Stuvsta och Snättringe

Vi presenterar idag vallöften för att utveckla Stuvsta och Snättringe. Vi vill anställa fler lärare i skolorna och förbättra situationen i hemtjänsten genom att anställa mer personal och avskaffa minutjakten. Vi vill också ha fler ordningsvakter och kameror, förbättra trafiksituationen vid Ågestaparken och rusta upp Drejarparken och Kräpplaparken.

– Socialdemokraterna i Huddinge går till val på att bygga ett starkare Huddinge med mer resurser till skolan och äldreomsorgen. Vi vill öka tryggheten med fler kameror och ordningsvakter i hela kommunen samt öka säkerheten med trafikåtgärder vid Ågestakorset. För oss är det också viktigt att alla Stuvsta- och Snättringebor ska ha nära till en trevlig park där man både kan spontanidrotta och vistas med familjen, säger Sara Heelge Vikmång, kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

I Stuvsta och Snättringe vill vi:

  • Anställa fler lärare i skolorna
  • Öka tryggheten i Stuvsta med fler kameror och ordningsvakter
  • Förbättra trafiksituationen vid Ågestakorset
  • Förbättra hemtjänsten genom att anställa mer personal och avskaffa minutjakten
  • Anlägga fler ytor för idrott och rörelse
  • Stärka det lokala föreningslivet genom att sänka avgifterna
  • Förbättra snöröjningen i området
  • Rusta upp Drejarparken och Kräpplaparken
facebook Twitter Email