Vallöfte: Sänkta föreningsavgifter, fler idrottsanläggningar och en fritidsbank

Vi presenterar tillsammans Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor, idag idrottspolitiska vallöften inför valet i september. Vi vill sänka föreningsavgifterna, bygga fler idrottsanläggningar och inrätta en fritidsbank. Satsningarna är ett viktigt steg mot att fler ska få möjlighet att idrotta och att ge alla en rik fritid.

– De här satsningarna kommer ge fler barn och ungdomar i Huddinge möjlighet att idrotta och röra på sig. Alla unga har rätt till en meningsfull fritid, då behöver samhället se till att förutsättningarna för det finns, säger Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor.

Vi går till val på att sänka föreningsavgifterna genom att den s.k. vuxentaxan ska börja gälla först vid 25 års ålder. Vi vill också bygga nya idrottsanläggningar och motionsspår för både spontan- och föreningsidrott samt inrätta en fritidsbank, ett bibliotek för idrotts- och fritidssaker.

– Sänkta avgifter, fler anläggningar och möjligheten att låna idrotts- och fritidssaker när man vill prova på en sport eller när det är friluftsdag i skolan är alla viktiga reformer för ett mer jämlikt Huddinge där alla kan ha ett rikt fritidsliv, säger Sara Heelge Vikmång (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

Våra vallöften för ett bättre idrotts- och fritidsliv i Huddinge:

  • Sänka föreningsavgifterna genom att vuxentaxan börjar gälla först vid 25 års ålder
  • Anlägga nya idrottsanläggningar och motionsspår för både spontan- och föreningsidrott
  • Inrätta en fritidsbank, ett bibliotek för idrotts- och fritidssaker
  • Bygga fler fotbolls- och basketplaner där det finns behov
  • Förbättra förutsättningarna att bedriva fotbollsverksamhet under vinterhalvåret
  • WiFi i alla idrottshallar och på alla idrottsanläggningar
  • Utreda förutsättningarna att anlägga ett utomhusbad i anslutning till Visättra sportcenter

Kontakt:
Ömer Oguz (S)
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
08-405 10 00
Omer.Oguz@regeringskansliet.se

Pelda Qaso Knapp (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso-Knapp@huddinge.se 

facebook Twitter Email