Avskaffa minutjakten inom hemtjänsten

PRESSMEDDELANDE
2022-06-13

Minutjakten inom hemtjänsten leder till stress för både brukarna och personal. Socialdemokraterna föreslår därför att 2 miljoner kronor tas från årets överskott för att skapa hållbara scheman för äldreomsorgens personal och ta bort minutstyrningen.

På dagens kommunfullmäktige behandlas kommunens delårsrapport. Rapporten bygger på den moderatledda koalitionens beslut om mål och budget. Socialdemokraterna hade ett eget budgetförslag som innebar satsningar på skolan, äldreomsorgen och tryggheten. På dagens sammanträde föreslår Socialdemokraterna att delar av årets överskott används redan i år inom välfärden.

– Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Personalen inom hemtjänsten jagar minuter och vetskapen om att duschen eller toabesöket bara får ta ett visst antal minuter och att lönen bygger på att promenaden måste genomföras i regn skapar stress och ofrihet. Vi ska ta kontrollen över välfärden och se till att de anställda och brukarna i hemtjänsten ska slippa minutjakten, säger Sara Heelge Vikmång, kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna har tagit initiativ för att motverka äldres ensamhet. Förslaget resulterade i att det på kommunfullmäktiges bord nu ligger ett förslag om att fördela pengar till vård- och omsorgsnämnden och till kultur- och fritidsnämnden för att motverka äldres ensamhet.

– Vi är övertygade om att kommunen bör arbeta för ett närmare samarbete med civilsamhället, oavsett om det rör insatser för unga eller äldre. För de flesta äldre väntar många aktiva år efter arbetslivets slut – år med mer fritid, umgänge och tid för familjen. Men för andra ökar ensamheten, isoleringen och vårdbehoven. För dessa måste politiken ta ett större ansvar, säger Sara Heelge Vikmång.

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare & oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se   

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso@huddinge.se  

facebook Twitter Email