Moderaternas ansvarslösa hantering av Fleminghallen fortsätter

2021-12-01
PRESSMEDDELANDE

I juni la Socialdemokraterna ett förslag i kommunstyrelsen om att stoppa miljonrullningen för Fleminghallen. Ett halvår senare har det moderatledda styret fortfarande inte svarat på förslaget och på dagens sammanträde med kommunstyrelsen drogs ärendet ut i sista stund.

– Fleminghallen öppnades 2015. Sedan dess har delar av hallen stått outhyrd, outnyttjad och olönsam. Det här är en ansvarslös hantering av Huddingebornas skattekronor som måste stoppas. Därför är det förvånande att Moderaterna ett halvår efter att vi la vårt förslag i kommunstyrelsen fortfarande inte har tagit tag i frågan. Det verkar saknas både politisk vilja och förmåga att stoppa miljonrullningen för Fleminghallen, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

För två år sedan skulle ett bibliotek och ungdomshus ha öppnat i Fleminghallen. Detta efter att delar av hallens lokaler hade stått tomma under en längre tid. Men på grund av en tvist med hyresvärden blev flytten inte av och lokalerna står fortfarande tomma.

Huddinge kommun har hittills betalat 6 miljoner kronor för de outhyrda lokalerna i Fleminghallen. Avtalet med fastighetsägaren Niam AB sträcker sig också ända till 2036.

Socialdemokraterna vill att kommunen ska omförhandla avtalet för Fleminghallen för att minska både kostnaderna och avtalets längd. Socialdemokraterna vill också att det tillsätts en oberoende granskning som utreder bristerna i hanteringen av Fleminghallen.

– Moderaternas hantering av vårt förslag går tyvärr i linje med deras hantering av Fleminghallen. Det är senfärdigt och orkeslöst. Förlorarna är Huddinges föreningsliv, de boende i Flemingsberg och Visättra, och ytterst alla som betalar skatt i kommunen, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Socialdemokraternas förslag till kommunstyrelsen går att läsa här.

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare & oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
08-535 301 45
Rasmus.Lenefors@huddinge.se

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso@huddinge.se

facebook Twitter Email