HEMTJÄNSTEN FORTSATT HOTAD I HUDDINGE

Det som skedde för ett år sedan har nog inte gått någon Huddingebo förbi.

Vård-och omsorgsnämnden i Huddinge beslutade att lägga ner all kommunal hemtjänst i kommunen med hjälp av den kristdemokratiska ordförandens utslagsröst. Ett beslut som den rödgröna oppositionen överklagade. Förvaltningsrätten meddelade att beslutet om att avveckla hemtjänsten i egen regi har tagits på fel nivå då beslutet är av större vikt för kommunen. Beslutet i nämnden upphävdes och de över 750 brukare och 160 anställda kunde pusta ut.

Moderaterna har styrt Huddinge i 15 år. Idag finns inte ett beslut från kommunfullmäktige om att kommunen ska ha en kommunal hemtjänst som ett alternativ för de äldre. Därför lämnade vi in ett förslag om just detta. Sverigedemokraterna avstod från att rösta vilket gjorde att förslaget föll, deras motivering var att det var en icke-fråga.

Vi, den rödgröna oppositionen, tycker inte att detta är en icke-fråga eftersom det återigen skapar oro för alla brukare, deras anhöriga och personalen. Den kommunala hemtjänsten hotas att läggas ner igen.

facebook Twitter Email