Vårt budgetförslag – För ett tryggare Huddinge med en skola och äldreomsorg att lita på

2021-11-08
PRESSMEDDELANDE

I dag tar kommunfullmäktige beslut om Huddinge kommuns budget för 2022–2024. Socialdemokraternas budgetförslag innehåller satsningar för att kunna anställa 100 nya lärare i skolan, stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom att avskaffa personalens minutscheman och erbjuda heltidsanställningar, och att öka tryggheten genom att inrätta en trygghetsfond, öppna fritidsgårdar och införa Sluta Skjut.

– Moderaterna har styrt Huddinge i 15 år. När de nu lägger sin sista budget före valet fortsätter de att skära ner på kommunens verksamheter. Under Moderaternas styre har mötesplatser för barn och unga stängts, avgifterna för föreningslivet har höjts, lärartätheten tillhör de lägsta i landet och andelen elever som klarar skolan sjunker. Kostnaden för Moderaternas 30-öring i skattesänkning landar på nästan 90 miljoner kr. För den summan vill vi istället anställa 100 nya lärare. Det är att prioritera välfärdens kärna, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Socialdemokraterna vill ta Huddinge framåt genom att investera i skolan, i äldreomsorgen och i tryggheten. Moderaternas föreslagna skattesänkning på 30 öre, som motsvarar 88 miljoner kr, vill Socialdemokraterna istället lägga på att anställa 100 nya lärare.

– Med vårt budgetförslag kan vi bygga Huddinge starkare än innan krisen. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre. En bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, en möjlighet att flytta hemifrån. Därför investera vi dubbelt så mycket som Moderaterna i att öka tryggheten och bekämpa kriminaliteten, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Socialdemokraternas satsningar för ett tryggare Huddinge med en skola och äldreomsorg att lita på 

Nedan presenteras ett axplock av satsningar ur Socialdemokraternas budgetförslag. Budgeten i sin helhet kan läsas här

Grundskola  

 • Grundskolenämnden får en uppräkning med 2 procent för ökade löner och priser, motsvarande 38,5 miljoner kr.
 • Ytterligare satsningar motsvarande 80 miljoner kr.
 • Totalt 118,5 miljoner kr, vilket är 88,5 miljoner kr mer än den styrande koalitionen.
 • Högsta prioritet är att kunna anställa 100 nya lärare och arbeta med tvålärarsystem eller tre lärare på två klasser.
 • Utöver detta ska lärare erbjudas att vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog och samtidigt ha kvar en halvtidstjänst i kommunen.
 • Även rektorskapet ska stärkas genom kompetensutveckling och fler biträdande rektorer där det behövs.

Trygghet

 • Socialdemokraterna vill inrätta en trygghetsfond och lägga 10 miljoner kr årligen i fonden för att öka tryggheten och förbättra stadsmiljön. Det kan handla om kameror, bättre belysning och att beskära buskage, men också om ökad vuxennärvaro, kultur- och idrottsaktiviteter och andra förebyggande insatser.  
 • 1,1 miljoner kr läggs på att möjliggöra Huddinges medverkan i satsningen Sluta Skjut, för att förebygga och bekämpa det grova och dödliga våldet.
 • Kommunstyrelsen får 1,3 miljoner kr för att sätta upp trygghetskameror på brottsutsatta platser. 
 • Socialnämnden får ett tillskott på 2,8 miljoner kr under 2022 för arbete med avhoppare från kriminell bana samt en särskild satsning på avhopparverksamhet på 4 miljoner kr årligen 2022–2024.
 • Socialnämnden får även ett tillskott på 4,5 miljoner kr för att utöka nattvandringen och arbetet med fältassistenter.
 • 4 miljoner kr avsätts för att öppna fritidsgårdar i Visättra, Masmo och Trångsund.
 • Socialdemokraterna satsar totalt 35,5 miljoner kr på att öka tryggheten i Huddinge, vilket är 20,5 miljoner kr mer än den styrande koalitionen.

Äldreomsorg  

 • Vård- och omsorgsnämnden får en uppräkning med 2 procent för ökade löner och priser, motsvarande 25,2 miljoner kr.
 • Ytterligare satsningar motsvarande 6 miljoner kr.
 • Högsta prioritet är att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom att avskaffa personalens minutschema, påbörja arbetet med att erbjuda heltid som norm, samt att inför språkkrav för personalen och en fast omsorgskontakt för de äldre.
 • Socialdemokraterna satsar totalt 31,2 miljoner kr på äldreomsorgen i Huddinge, vilket är 30 miljoner kr mer än den styrande koalitionen.
facebook Twitter Email