Vi satsar dubbelt så mycket som den styrande koalitionen på tryggheten i Huddinge

2021-11-03
PRESSMEDDELANDE

De senaste åren har Huddinge drabbats av ett flertal skjutningar och våldsdåd med sprängmedel inblandade. Socialdemokraterna vill nu att det inrättas en trygghetsfond, öppna fler fritidsgårdar och införa modellen Sluta Skjut. Totalt satsar Socialdemokraterna 35,5 miljoner kr på ett trygghetspaket i sitt budgetförslag.

– Vår inställning är att vi som kommun ska göra allt vi kan för att öka tryggheten. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och privatiseringar. Arbetet med att höja säkerheten och bekämpa brottsligheten kräver långsiktiga investeringar. Därför vill vi inrätta en trygghetsfond för att möjliggöra permanent finansiering för Huddinges brottsförebyggande arbete och därigenom stärka arbetet mot kriminalitet. Vi är övertygande om att Huddinge kan bli en tryggare kommun att bo och leva i. Vägen dit går via färre, inte fler, utsatta områden, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I Socialdemokraternas budgetförslag föreslås att en trygghetsfond inrättas under kommunstyrelsen. Ur den här fonden får kommunens nämnder och bolag ansöka om medel för att förebygga brott, öka tryggheten och förbättra stadsmiljön. Socialdemokraterna vill lägga 10 miljoner kr årligen i trygghetsfonden.

Socialdemokraterna vill också öppna fritidsgårdar i Visättra, Masmo och Trångsund. Trygghetspaketet innehåller även ett ökat stöd till nattvandring, fältassistenter och trygghetsvärdar.

– Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre. En bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, en möjlighet att flytta hemifrån. Det är också viktigt att arbeta med förebyggande insatser. Här krävs en bred samverkan mellan kommunen, föräldrar, förskolan och skolan, socialtjänsten, föreningsliv och civilsamhälle, lokala företag och polisen, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

Socialdemokraterna avsätter också 1,1 miljoner kr för att införa Sluta Skjut. I Socialdemokraternas budgetförslag får socialnämnden även ett årligt tillskott för arbete med avhoppare från kriminell bana på 2,8 miljoner kr och en särskild satsning på avhopparverksamhet på 4 miljoner kr årligen från 2022–2024. Totalt innehåller Socialdemokraternas trygghetspaket satsningar för motsvarande 35,5 miljoner kr.

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen
08-535 301 45
Rasmus.Lenefors@huddinge.se

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso@huddinge.se

facebook Twitter Email