Vi lanserar ett skolpaket med 100 nya lärare


2021-10-29
PRESSMEDDELANDE

På budgetfullmäktige den 8 november kommer Socialdemokraterna lägga fram ett skolpaket på totalt 118,5 miljoner kr. Det möjliggör att kunna anställa 100 nya lärare i kommunen. S satsar därmed 88,5 miljoner kr mer på skolan än den styrande koalitionen, vilket är nästan lika mycket som koalitionens skattesänkning kostar.

– Moderaterna har styrt Huddinge i 15 år och har i flera år underfinansierat verksamheten. Deras politik har lett till bland den lägsta lärartätheten i landet. Vi vill rusta Huddinge för framtiden och säger nej till Moderaternas skattesänkning. Med vårt budgetförslag skjuter vi istället till pengar till skolan för att höja lärartätheten och öka kunskapsresultaten. Vi vill anställa 100 fler lärare. För oss är det ett självklart val och att på riktigt prioritera välfärdens kärna, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I Socialdemokraternas budgetförslag får grundskolenämnden ett tillskott 2022 för uppräkning av löner och priser på 2,0 procent vilket motsvarar 38,5 miljoner kronor. Därutöver lägger Socialdemokraterna ett tillskott till grundskolenämnden på 70 miljoner kr för att kunna anställa flera lärare och arbeta med tvålärarsystem eller tre lärare på två klasser. Utöver detta vill Socialdemokraterna lägga 10 miljoner kr för att lärare ska få möjlighet att vidareutbilda sig till speciallärare och specialpedagoger samtidigt som de behåller en halvtidstjänst i kommunen, samt för att stärka rektorskapet genom kompetensutveckling och fler biträdande rektorer där det behövs.

– När färre av Huddinges elever klarar skolan behövs ett politiskt ansvarstagande. Bara den som är nöjd med utvecklingen i Huddinges skolor kan prioritera en skattesänkning före att våra elever ska få mer tid med en lärare och att våra lärare ska få fler kollegor och en bättre arbetsmiljö, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden
08-535 301 45
Rasmus.Lenefors@huddinge.se

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso@huddinge.se

facebook Twitter Email