MODERATERNAS SVAR PÅ HUDDINGES PROBLEM – NEDSKÄRNINGAR

I Huddinge har Moderaterna styrt i 15 år och när de nu lägger sin sista budget före valet fortsätter de att skära ner. Under deras styre har mötesplatser för barn och unga stängts, avgifterna för föreningslivet har höjts, lärartätheten tillhör de lägsta i landet och andelen elever som klarar skolan sjunker.

Socialdemokraterna vill istället ta Huddinge framåt genom att investera i det som är viktigt; i skolan, i äldreomsorgen och i tryggheten. Utmaningar med stora klyftor, med att föräldrar inte vågar låta barnen leka ute på gården och med fler elever som saknar godkända betyg kommer inte att lösas genom att privatisera, konkurrensutsätta och sänka skatten.

Regeringen har skjutit till rekordstora belopp till kommunerna för att klara av välfärden under och efter pandemin. Istället för att stärka verksamheterna så satsar Moderaterna i sin budget tre gånger mer på skattesänkningar än på Huddinges skolor.

Moderaternas 30-öring i skattesänkning motsvarar en årslön till över 120 anställda lärare i grundskolan eller över 200 vårdbiträden i hemtjänsten. Det är inte att prioritera välfärdens kärna.

facebook Twitter Email