Äldreomsorgen riskerar nedskärningar igen

Pressmeddelande 2021-10-13

För ett år sedan försökte den moderatledda koalitionen lägga ner den kommunala hemtjänsten i Huddinge. Nu riskerar äldreomsorgen nya nedskärningar vilket framgår av vård- och omsorgsnämndens yttrande över inriktningen för det moderatledda styrets budget. Nedskärningar på 55 miljoner kronor motsvarar 108 undersköterskor, vilket är var femte undersköterska i den kommunala äldreomsorgen.  

– Huddinge kommun har styrts av Moderaterna i 15 år. Situationen i äldreomsorgen har varit deras ansvar lika länge. Brukarbedömningar av såväl hemtjänst som särskilt boende visar på en negativ trend och insatser behöver göras för att öka kvaliteten. Trots detta beslutade Moderaterna i Huddinge att sänka skatten för motsvarande 27 miljoner kronor samtidigt som de ville lägga ner den kommunala hemtjänsten för att spara pengar, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.  

Inriktningsärendet för det moderatledda styrets budget 2022 innehåller ingen kompensation för pris-och löneökningar i vård-och omsorgsnämndens preliminära budgetramar. Sammantaget innebär det ett behov av att minska kostnaderna i äldreomsorgen med drygt 55 miljoner kr. Detta motsvarar kostnaden för 108 undersköterskor. 

– I Huddinges äldreomsorg har vi idag drygt 500 undersköterskor i den egna regin. En nedskärning som motsvarar 108 undersköterskor, en femtedel av det totala antalet, skulle drabba de äldre hårt. Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs och deras villkor måste förbättras, inte försämras. Det finns skäl att vara orolig för de här förslagen inom äldreomsorgen, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd. 

Socialdemokraterna i Huddinge har tidigare föreslagit flera riktade insatser för att anställa fler inom äldreomsorgen, motverka äldres ensamhet, stoppa minutjakten i hemtjänsten och införande av språkkrav för personalen i Huddinges äldreomsorg. Socialdemokraterna har också drivit på för att Äldreomsorgslyftet skulle genomföras i kommunen. 

Kontakt:  
Sara Heelge Vikmång (S) 
Gruppledare & oppositionsråd  
08-535 301 52 
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se  

Pelda Qaso (S)  
Politisk sekreterare  
08-535 301 44 
Pelda.Qaso@huddinge.se 

facebook Twitter Email